درمان کدورت سطح قرنیه

درمان کدورت سطح قرنیه

PTK یا Phototherapeutic Keratectomy: در این تکنیک با استفاده از لیزر اکسایمر می توان کدورت های سطحی قرنیه را کاهش داد و احتمال نیاز به پیوند قرنیه را کم کرد.

خواندنی های چشم پزشکی

تماس با ما

 شیراز - خیابان زند - نبش خیابان فقیهی - ساختمان کیمیا - طبقه چهارم

323333762 - 0711

 

 

 

 

اشتراک ما

مراکز زیرمجموعه

بیمارستان اردیبهشت

بیمارستان مرکزی شیراز

کلینیک بصیر شیراز

بیمارستان دکتر خدادوست

کیلینیک بینا گستر

بیمارستان شهید بهشتی

بیمارستان دکتر میر حسینی