فمتولیزیک کمرا (درمان پیرچشمی)

 

پیشرفت تکنولوژى، هم در بخش لیزرهاى چشم پزشکى و هم در تولید بیومتریال هاى دقیق و کاملاً سازگاربا بدن، به همراه نیاز مبرم به ارائه ى روش درمانى کامل تر در پیرچشمى، به تولد تکنیک و محصولى به نام کمرا انجامید.
کمرا یک درون- کاشت (inlay) موثر و ایمن است که کمتر از یک دهه پیش به عرصه چشم پزشکى وارد شد و پس از سربلند بیرون آمدن از آزمون هاى مختلف، بیمارستان چشم پزشکى نور مفتخر است که نخستین عرضه کننده این خدمت در خاورمیانه باشد.

خواندنی های چشم پزشکی

تماس با ما

 شیراز - خیابان زند - نبش خیابان فقیهی - ساختمان کیمیا - طبقه چهارم

323333762 - 0711

 

 

 

 

اشتراک ما

مراکز زیرمجموعه

بیمارستان اردیبهشت

بیمارستان مرکزی شیراز

کلینیک بصیر شیراز

بیمارستان دکتر خدادوست

کیلینیک بینا گستر

بیمارستان شهید بهشتی

بیمارستان دکتر میر حسینی