بررسی کورتکس بینائی

 


VEP یا Visual Evoked Potential : معمولا" برای بررسی قدرت بینائی کودکان، مشکلاتی وجود دارد بنابراین در کودکان تست های ویژه ای مانند VEP و ERG استفاده می شود. این دو تست می توانند اطلاعاتی از مسیر بینائی از چشم تا مغز را در اختیار چشم پزشکان قراردهند. زمانی که نوری ظاهر می شود و یا جسمی حرکت کرده و یا ناگهان در میدان بینائی ظاهرمی شود یک پاسخ الکتریکی از قسمت بینائی مغز ساطع می شود. اندازه گیری این پاسخ الکتریکی اساس VEP می باشد. برای انجام این تست، الکترودها در قسمت عقبی سر قرار می گیرند.

خواندنی های چشم پزشکی

تماس با ما

 شیراز - خیابان زند - نبش خیابان فقیهی - ساختمان کیمیا - طبقه چهارم

323333762 - 0711

 

 

 

 

اشتراک ما

مراکز زیرمجموعه

بیمارستان اردیبهشت

بیمارستان مرکزی شیراز

کلینیک بصیر شیراز

بیمارستان دکتر خدادوست

کیلینیک بینا گستر

بیمارستان شهید بهشتی

بیمارستان دکتر میر حسینی